HISTORY & VISION    -    ARTISTS & EXHIBITIONS    -    LOCATION    -    ARCHIVE

ERASMUS'S - UTOPIA

CONTRAST ART GALERIE

 

 

Ezelstraat 62, 8000 Brugge.

 

Gsm: +32 498 75 43 37

Tel: 050 70 53 38

E-mail: info@erasut.be

 

Open:

VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG

van 15:00 tot 18:00 uur

of op afspraak.

 

 

GESCHIEDENIS & VISIE: 

Na galerijen geopend te hebben in Heist, Knokke, Brugge, Damme-Sijsele, droomde ik van er een te kunnen openen in het prachtige Brugge en liefst in een karakteristiek oud huis.

Deze droom hebben wij kunnen waar maken in de Ezelstraat 62, in een 17e eeuws pand met prachtige gevel.

Wat betreft de galerij hebben wij onze visie verder ontwikkeld. Deze is gestoeld op de "Contrast theorie". Wij willen geen grenzen of afbakeningen tussen Oude, Moderne en Hedendaagse kunst.

Daarom noemen wij onze tentoonstelling "Confrontaties", met de bedoeling dat die leiden naar harmonieuze integratie van de hedendaagse kunst in een middeleeuwse stad.

Bob VANANTWERPEN.


HISTOIRE & VISION:

Après avoir ouvert des galeries à Heist, Knokke, Bruges, Damme-Sijsele, je rêvais d'ouvrir une à Bruges, et de préférence dans une vieille maison caracteristique.

On a pu réaliser ce rêve à l'Ezelstraat 62, dans un bâtiment du 17ème siècle avec une belle façade.

Comme pour la galerie, nous avons développé notre vision. Ceci est basé sur la "théorie du contraste". Nous ne voulons pas les limites ou les frontières entre art ancien, moderne et contemporain.

C'est pourquoi nous appelons notres expositions «Confrontations», avec l'intention de conduire à une intégration harmonieuse de l'art contemporain dans une ville médiévale.

Bob VANANTWERPEN.


HISTORY & VISION:

After having opened galleries in Heist, Knokke, Bruges, Damme-Sijsele, I dreamed to open one in beautiful Bruges, and preferably in a typical old house.

We can live up this dream in the Ezelstraat 62, in a 17th century building with beautiful facade.

As for the gallery, we have developed our vision. This is based on the "Contrast Theory". We want no limits nor boundaries between Ancient, Modern and Contemporary Art.

That's why we call our show "Confrontations", with the intention of leading to harmonious integration of contemporary art in a medieval city.

Bob VANANTWERPEN.


GESCHICHTE & VISION:

Nachdem Galerien in Heist, Knokke, Brügge, Damme-Sijsele geöffnet, träumte ich von einer bis in schönen Brügge zu öffnen, und vorzugsweise in einem typischen alten hause.

Deze Traum, den wir leben können, bis zum Ezelstraat 62, in einem gebäude des 17 Jahrhunderts mit schönen fassade.

Wie für die Galerie, haben wir unsere Vision entwickelt. Dies ist auf den "Contrast Theory" basiert. Wir wollen keine Grenzen oder Grenzen zwischen Antike, Moderne und Zeitgenössische Kunst.

Deshalb haben wir unsere show "Konfrontationen", mit der absicht, die zu einer harmonischen integration von zeitgenössischer kunst in einer mittelalterlichen stadt zu rufen.

Bob VANANTWERPEN.

HUIDIGE EXPOSITIE:

ERASMUS’S - UTOPIA

CONTRAST ART GALERIE

 

Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN

 

hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling

ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition

kindly invite you to the exhibition

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

 CONFRONTATION

  between

"Nordlicht"

Verena von Lichtenberg

and

"Naar het Noorden"

Maurice Langaskens

  

Vernissage: 10.05.14 van 16 tot 19 uur

Expo: van 10.05.14 tot 24.08.14

 

MORE INFO

 

 HISTORY & VISION    -    ARTISTS & EXHIBITIONS    -    LOCATION   -    ARCHIVE

WEBSITE CREATED BY GRAFFIC JAM